Datum uitspraak: 17-01-2011
Nummer uitspraak: 104705
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Nadat werkneemster het dienstverband heeft opgezegd in verband met het aanvaarden van een betrekking bij een andere onderwijsinstelling, vordert de werkgever eerder vergoede studiekosten terug. Werkneemster stelt dat de werkgever hiertoe niet gerechtigd is, omdat sprake is van een in opdracht gevolgde opleiding, zoals bedoeld in artikel E-10 CAO BVE en waarnaar artikel E-14 lid 4 verwijst. Het begrip opdracht omvat meer dan een dienstbevel of een door de werkgever opgelegde verplichting waaraan de werknemer zich niet kan of mag onttrekken. Voor het bestaan van een opdracht in de zin van deze bepaling kan reeds sprake zijn indien de werkgever de betreffende opleiding aanbiedt en faciliteert en de te volgen opleiding geschiedt ten behoeve van de reguliere werktaak. In de omstandigheden van dit geval is sprake van een opleiding die in opdracht van de werkgever is gevolgd. De werkgever heeft de artikelen E-10 en E-14 CAO BVE niet juist toegepast.

Trefwoorden: