Datum uitspraak: 17-12-2010
Nummer uitspraak: 104736
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkgever heeft besloten tot instelling van een nieuw bestuursbureau. De werknemer krijgt hierbij een verandering van zijn takenpakket opgedragen. Hij meent dat onvoldoende overleg met hem is gepleegd. De Commissie is van oordeel dat de werkgever enerzijds voldoende aan de werknemer heeft duidelijk gemaakt hoe hij diens functioneren beoordeelt en anderzijds dat hij voldoende met de werknemer overleg heeft gepleegd over de voorgenomen veranderingen in de organisatie en de rol van de werknemer hierin. Daarbij heeft de werkgever gezien de kritiek die hij heeft geuit op de leidinggevende capaciteiten van de werknemer, gezien de wenselijkheid van verandering van de organisatie en gezien de inhoud van de resterende werkzaamheden van de werknemer in redelijkheid de desbetreffende werkzaamheden aan de werknemer kunnen opdragen. Voorts concludeert de Commissie dat niet gebleken is dat de werkgever door de wijziging van de functie-inhoud van de werknemer in strijd met artikel E-6a lid 1 CAO-BVE heeft gehandeld. De werkgever heeft de artikelen  H-31 en E-6a lid 1 CAO-BVE niet onjuist toegepast.

Trefwoorden: