Datum uitspraak: 24-05-2021
Nummer uitspraak: 2021003037
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Het schoolbestuur is voornemens een leerling te verwijderen vanwege het wangedrag van haar vader. Volgens de school zorgt het gezin op de school voor onveiligheid. De vader is het hiermee niet eens. Hij vindt een verwijdering ook niet in het belang van zijn dochter.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De vader heeft zich op het schoolplein verbaal agressief gedragen tegenover een leerling en personeel van de school. Voor dit gedrag mag de school een maatregel opleggen aan de vader. Het voornemen om de leerling te verwijderen is een te zware maatregel. Niet is gebleken dat het hele gezin zorgt voor onveiligheid. Het bestuur kan alternatieve maatregelen inzetten die de leerling minder zwaar raken. Het schoolbestuur kan het conflict met vader eerst proberen op te lossen door het inzetten van moeder als contactpersoon, in combinatie met bemiddeling tussen de school en vader. Een schoolbestuur mag pas een voorgenomen verwijderingsbesluit nemen als blijkt dat er geen redelijke alternatieven meer resteren.