Datum uitspraak: 12-12-2017
Nummer uitspraak: 107838 - 17.13
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag heeft de PMR gevraagd in te stemmen met het formatieplan 2017-2018. De PMR heeft instemming onthouden. Het bevoegd gezag legt het formatieplan ten uitvoer. De PMR vraagt de Commissie om het besluit van het bevoegd gezag tot vaststelling van het formatieplan nietig te verklaren.

Uitspraak van de Commissie
De Commissie is niet bevoegd het verzoek van de PMR te behandelen.

Toelichting
In plaats van conform artikel 32 lid 3 Wms tegenover het bevoegd gezag de nietigheid in te roepen van het formatieplan dat zonder de instemming van de PMR is vastgesteld,  heeft de PMR zich tot de Commissie gewend met het verzoek het besluit van het bevoegd gezag nietig te verklaren. Een dergelijk verzoek kan niet worden aangemerkt als een geschil waarvoor de Commissie op grond van artikel 31 lid 1 Wms bevoegd is kennis te nemen.

Trefwoorden: