Datum uitspraak: 23-04-2009
Nummer uitspraak: 103989
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Sociaal Plan is opgesteld m.b.t. drie bepaalde branches van de instelling en voorziet in een FPU suppletie, onder voorwaarde dat gebruikmaking van FPU leidt tot vermindering van boventalligheid in de desbetreffende branches. Omdat de werkneemster niet bij één van de branches waarop het Sociaal Plan van toepassing is, werkzaam was, valt zij niet rechtstreeks onder de werking van het Sociaal Plan. Voorts is de vacature van de werkneemster niet opgevuld zodat zij door haar vertrek geen bijdrage levert aan het verminderen van de boventalligheid bij de branches. Dus valt zij ook niet indirect onder de werking van het Sociaal Plan. Van ongelijke behandeling van gelijke gevallen is niet gebleken. De werkneemster heeft in haar geschriften geen nadere gegevens over collega's verstrekt en zij heeft pas ter zitting een en ander nader toegelicht. Dit geldt eveneens voor haar stellingen over de toepassing van de hardheidsclausule en het achterwege laten van maatwerk.
De werkgever heeft geen onjuiste toepassing aan het Sociaal Plan gegeven.