Datum uitspraak: 22-10-2020
Nummer uitspraak: 109423
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Vanwege gedragsproblemen wisselt de leerling tijdens het schooljaar van school. Dit delen ouders tijdens de intake met de nieuwe school. In hetzelfde schooljaar volgt de leerling vanwege zijn gedrag geen les in zijn eigen klas meer. Ouders gaan op gesprek bij een school voor speciaal basisonderwijs (sbo). De school stelt vervolgens een opp op zodat de sbo-school kan beoordelen of zij de leerling passend onderwijs kan bieden. Ouders zijn het niet eens met het opgestelde opp.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De school heeft ouders verzocht om toestemming voor inzet van een ambulant begeleider van het samenwerkingsverband om de leerling voorwaardelijk in te schrijven. Dit omdat de leerling van school wisselde vanwege gedragsproblemen. Binnen 14 dagen na de inschrijving op de school heeft de school een melding bij Veilig Thuis gedaan. Verder was een kind counselor ingeschakeld en was een ruimte voor de leerling beschikbaar om zich terug te trekken. Om dan pas tegen het einde van het schooljaar een opp op te stellen is te laat. De school heeft niet herkend dat de ondersteuningsbehoefte van de leerling de basisondersteuning van de school oversteeg. Bovendien is het plan een begeleidingsdocument en dient dit niet enkel te worden opgesteld ten behoeve van een andere school. Daarbij is het opp inhoudelijk niet compleet, het uitstroomperspectief ontbreekt en het handelingsplan is niet kenbaar opgenomen. Verder is instemming en overleg achterwege gebleven.