Datum uitspraak: 30-04-2021
Nummer uitspraak: 2021002179
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling zit in groep 8 van een reguliere basisschool. Volgens ouders zou het opp zijn bijgesteld en heeft er daarover met hen geen op overeenstemming gericht overleg plaatsgevonden. De school zou daarmee een eerder advies van de GPO (109493) niet hebben opgevolgd.

Advies van de Commissie
Het verzoek is niet-ontvankelijk.

Toelichting
De Commissie heeft vastgesteld dat er geen sprake was van een bijgesteld opp. Het invullen van observaties door de leerkracht en het vermelden van een nieuwe datum maken nog niet dat sprake is van een bijgesteld opp. De school beoogde juist met ouders te komen tot een bijstelling van het eerdere opp. De Commissie is gelet daarop niet bevoegd kennis te nemen van het geschil. De Commissie adviseert partijen wel om te proberen de verstoorde verstandhouding te normaliseren, bij voorbeeld in mediation.