Datum uitspraak: 06-03-2003
Nummer uitspraak: 102195
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Verzoeker heeft in de cursusjaren1999-2000 en 2000-2001 een aantal overuren gemaakt. De werkgever biedt aan om een inmiddels ingevoerde regeling omtrent bezoldiging van overuren toe te passen, een en ander gecorrigeerd naar het huidige salaris van verzoeker. Het betreft een opslag van 20% over het inmiddels verhoogde salaris. Verzoeker acht een opslag van 50% passend. De Commissie overweegt dat er vooraf geen afspraken over de bezoldiging van de overuren zijn gemaakt en er destijds nog geen regeling voor bestond zodat het aanbod van de werkgever redelijk wordt geacht. Voor de door verzoeker gewenste opslag zijn geen termen aanwezig.