Datum uitspraak: 07-04-2020
Nummer uitspraak: 109137
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De leerling volgt vanwege zijn gedrag geen les in zijn eigen klas. De school besluit dat de leerling tijdelijk ter observatie op een sbo-school moet worden geplaatst om zijn ondersteuningsbehoefte te onderzoeken. Verzoekers vatten dit besluit op als een verwijdering van hun zoon van de school. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. De school moet voor de leerling een opp opstellen. De leerling heeft een extra ondersteuningsbehoefte. 

Toelichting
Van verwijdering is geen sprake omdat de leerling op de school blijft ingeschreven en na de observatie op de school kan terugkeren. Het geschil gaat om de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Daarom heeft de Commissie het verzoek opgevat als een verzoek betreffende het opp. Bij een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte moet de school een opp opstellen. In het opp neemt de school onder andere de ondersteuningsbehoefte en de ondersteuningsmogelijkheden op. Over het handelingsdeel in het opp moet de school met ouders een op overeenstemmingsgericht overleg voeren. Hierdoor is het voor ouders inzichtelijk wanneer de school tegen haar grenzen aanloopt en tijdelijke observatie op een sbo-school nodig is. Door de school is nagelaten om een opp op te stellen. Zonder een opp kan de school de leerling niet tijdelijk ter observatie op een sbo-school plaatsen.