Datum uitspraak: 29-06-2018
Nummer uitspraak: 108203
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders vinden dat het ontwikkelingsperspectief te laat is opgesteld. Zij verlangen dat de adviezen van de door hen geraadpleegde deskundigen opgenomen worden in het ontwikkelingsperspectief.

Advies van de Commissie
Het ontwikkelingsperspectief is te laat opgesteld; het verzoek is gegrond.

Toelichting
De school moet, naar gelang de behoefte van de leerling, doeltreffende aanpassingen verrichten, tenzij deze voor de school een onevenredige belasting vormen. In het ontwikkelingsperspectief moet daarom staan of en hoe de school in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien. Daarbij behoort tot uitdrukking te komen welke afwegingen de school maakt ten aanzien van de toepasbaarheid van externe onderzoeken en de daarin opgenomen handelingsadviezen. De verantwoordelijkheid van de school voor het bieden van passend onderwijs is begrensd. Wat het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief betreft wordt die grens bepaald door de kaders van het schoolondersteuningsprofiel.

Trefwoorden: