Datum uitspraak: 24-01-2019
Nummer uitspraak: 108509
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Na het opp van september 2017 veranderde de onderwijssituatie van de tweeling. Beide leerlingen volgden Leonardo-onderwijs, maar kwamen door psychische problemen begin 2018 thuis te zitten. Toen is voor hen door het samenwerkingsverband een maatwerktraject met individuele begeleiding opgezet. Na afloop van dat traject heeft de school in november 2018 het opp bijgesteld. Verzoekers dienen over de inhoud hiervan een verzoekschrift in bij de Commissie. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Het in november 2018 bijgestelde opp voldoet nog niet aan alle vereisten, maar daarover moet het op overeenstemming gericht overleg nog gevoerd worden. Pas daarna kan de Commissie de inhoud van dat plan beoordelen. Wel heeft de Commissie ten overvloede overwogen dat de school begin 2018, toen beide leerlingen thuiszaten en voor hen een individueel traject werd georganiseerd, het opp al had moeten bijstellen. Ook als de leerlingen buiten de school passend onderwijs ontvangen, blijft de school verantwoordelijk en moet zij over de bijstelling van het opp de regie voeren.