Datum uitspraak: 21-01-2019
Nummer uitspraak: 108499
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een reguliere vo-school stelt voor de leerling een ontwikkelingsperspectief op. Daarin is remedial teaching opgenomen. Ouders verlangen aanpassing van de urenomvang en de wijze waarop remedial teaching zal worden gegeven. Zij leggen dit geschil voor aan de Commissie.

Advies van de Commissie 
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De school is bereid tot overleg over het plan en de remedial teaching. Zij is ook bereid tot aanpassing van de deelnemers aan het overleg, tot die personen waar de ouders vertrouwen in hebben. Het is nu aan de ouders om, desgewenst met een vertrouwd persoon, het overleg met de school aan te gaan.

Trefwoorden: