Datum uitspraak: 25-05-2021
Nummer uitspraak: 2021000760
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling volgt speciaal onderwijs en is bekend met taalspraakproblematiek (TOS). De Commissie van Onderzoek (CvO) kent hem een intensief arrangement toe, zodat hij onderwijs op een cluster 2 school kan volgen. Kort na de start op de school constateert deze dat de leerling kampt met een algehele ontwikkelingsachterstand. De CvO beëindigt het intensieve arrangement en de school gaat over tot verwijdering van de leerling. Moeder meent dat aan hem geen begeleiding is geboden en dat hij ten onrechte wordt verwijderd.

Advies van de Commissie
De verzoeken zijn ongegrond.

Toelichting
De school heeft de leerling begeleiding geboden, de ondersteuningsbehoefte nader in kaart gebracht en dit in het ontwikkelingsperspectief (opp) opgenomen. Hierover zijn veelvuldig gesprekken met moeder gevoerd. Cluster 2 onderwijs is niet passend voor de leerling vanwege zijn algehele ontwikkelingsachterstand. Gelet op zijn ondersteuningsbehoefte is cluster 3 meer passend voor de leerling. De school heeft er overtuigend blijk van gegeven zich te hebben ingespannen voor een passende school voor de leerling.