Datum uitspraak: 25-10-2021
Nummer uitspraak: 2021011782
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling zit op het vmbo-basis/kader. De leerling heeft beperkt zicht en dyslexie, waarvoor hij ondersteuning ontvangt. Ouders menen dat de school onvoldoende begeleiding heeft ingezet en het opp niet heeft bijgesteld. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De school heeft zich wel ingespannen om de leerling ondersteuning te bieden. Maar zij heeft onvoldoende op vaste momenten met ouders de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de ingezette of nog in te zetten begeleiding besproken. Ook ontbreekt de verslaglegging over die overlegmomenten. De school heeft het opp niet periodiek en in overleg met de ouders geëvalueerd en bijgesteld naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling.