Datum uitspraak: 29-03-2022
Nummer uitspraak: 2022021583
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling zit in 2 havo. Hij is bekend met dyslexie en adhd. In het opp is opgenomen dat de leerling fout gemaakte of niet ingevulde toetsvragen, mondeling mag herkansen. Volgens de moeder is afgesproken dat haar zoon alle fout gemaakte vragen mondeling kan herkansen. Volgens de school alleen de vragen die hij niet begreep of fout had vanwege zijn dyslexie, niet de vragen die hij niet wist omdat hij niet goed had geleerd. In het opp staat als uitstroombestemming mbo-hbo. Volgens de moeder moet dit alleen hbo zijn.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Het kan niet zo zijn dat de leerling al zijn toetsen of toetsonderdelen altijd (mondeling) mag herkansen. Als het onvoldoende resultaat is veroorzaakt door het onvoldoende leren van de lesstof, is herkansing niet terecht. De leerling zou dan namelijk voorgetrokken worden boven andere leerlingen die onvoldoende hadden geleerd. De school heeft de mondelinge herkansing terecht beperkt tot foutieve beantwoording die is veroorzaakt door de dyslexie van de leerling.
De leerling is met het basisschooladvies vmbo-tl/havo op school gekomen. De school heeft een tweejarige brugklas. Definitieve determinatie vindt aan het eind van die twee jaar plaats. Hoewel leerlingen met een vmbo tl/havo-advies in de tweejarige brugklas les krijgen op havoniveau, is het gezien het basisschooladvies en de twijfels van de school over de vorderingen van de leerling, redelijk dat de school vooralsnog de uitstroombestemming mbo/hbo heeft opgenomen.