Datum uitspraak: 17-11-2021
Nummer uitspraak: 2021014059
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school heeft voor de leerling het opp vastgesteld. Verzoekster stelt dat geen oogo heeft plaatsgevonden, waardoor het opp niet vastgesteld had kunnen worden.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Vanaf het moment dat zorgen over de werkhouding en de concentratie van de leerling ontstonden, heeft de school meerdere gesprekken met verzoekster gevoerd. De school heeft zelfs een extra multidisciplinair overleg (mdo) ingepland, ondanks dat verzoekster tweemaal eerder niet bij het mdo aanwezig was. De suggesties van verzoekster hebben tot aanpassingen van het opp geleid. De zienswijze is als bijlage bij het opp gevoegd. Er heeft wel degelijk een oogo plaatsgevonden. Daarbij komt dat verzoekster ter zitting heeft verklaard geen bezwaren meer tegen het opp te hebben.