Datum uitspraak: 20-11-2020
Nummer uitspraak: 109396
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling zit op een school voor speciaal onderwijs cluster 3, voor zeer moeilijk lerende kinderen. Vader wil dat zijn dochter meer individuele begeleiding op de school ontvangt en dat de mogelijkheid van dyslexie wordt onderzocht. Aandacht hiervoor ontbreekt in het opp. Verder meent hij dat de door school genoemde uitstroombestemming dagbesteding arbeidsmatig/beschut werken niet passend is.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De begeleiding in het onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen is altijd intensief, met veel ruimte voor individuele begeleiding. In het opp hoeft alleen dat te worden opgenomen wat niet in het reguliere onderwijsprogramma van de school aan begeleiding en ondersteuning wordt geboden. Door het gemeten en ervaren ontwikkelingsniveau van de leerling is dyslexieonderzoek niet relevant. De in het opp opgenomen uitstroombestemming lijkt passend en is voldoende onderbouwd.