Datum uitspraak: 03-01-2020
Nummer uitspraak: 109039
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is door een deskundige als vermoedelijk hoogbegaafd getypeerd. De school plaatst de leerling (5), op aandringen van de ouders in groep 3. Daar blijkt dat hij niet mee kan komen. In het ontwikkelingsperpectief neemt de school daarom op dat de leerling terug moet naar groep 2. Ouders dienen hierover een geschil in bij de Commissie.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Het opp is redelijk. De school ziet dat de leerling in groep 3 niet mee kan komen. Zij heeft adviezen toegepast van de hoogbegaafdheidsdeskundige. Die adviezen sloegen niet aan bij de leerling. Ouders staan niet toe dat door de school ingeschakelde deskundigen meekijken of advies uitbrengen. Ouders willen eenzijdig de inhoud van het opp bepalen, maar dat gaat voorbij aan de onderzoeksplicht van de school en de verplichting om voor de leerling een opp vast te stellen. De school mag van de ouders medewerking verwachten bij het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte van de leerling.