Datum uitspraak: 14-12-2020
Nummer uitspraak: 109493
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling zit in groep 8 van een reguliere basisschool. Zijn ouders vinden dat er met hen geen op overeenstemming gericht overleg heeft plaatsgevonden. Ook heeft de school niet voldaan aan de verplichting om het ontwikkelingsperspectief (opp) ten minste één keer per jaar te evalueren en bij te stellen. Verder heeft de school geen adequaat onderzoek verricht naar de ondersteuningsbehoeften van hun zoon. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
Het is van belang dat een school op vaste momenten overleg voert met de ouders over de ondersteuningsbehoefte van hun kind en de ingezette of nog in te zetten begeleiding, en daarvan verslag legt. Daarvan is in dit geval onvoldoende gebleken: de school heeft het opp niet periodiek en in overleg met de ouders geëvalueerd en bijgesteld naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling.