Datum uitspraak: 10-09-2020
Nummer uitspraak: 109322
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Aan de residentiële instelling, waar de leerling verblijft, is een vso-school verbonden. De school stelt  voor hem zowel een behandeltrajectplan als een ontwikkelingsperspectief (opp) op. Het oorspronkelijk opp is mondeling besproken in het kader van het behandeltraject. Over de bijstelling van het opp, die enkele maanden later volgt, informeert de school moeder telefonisch. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De vso-school heeft een onvervreemdbare, eigen verantwoordelijkheid om voor de leerling een opp op te stellen en daarover met de ouders op overeenstemming gericht overleg te voeren. Aan de waarborgen die in onderwijswetgeving over het opp zijn opgenomen, heeft de school onvoldoende invulling gegeven.
De inhoudelijke beoordeling van het opp is pas mogelijk nadat school en ouders het op overeenstemming gericht overleg hebben gevoerd.