Datum uitspraak: 15-06-2020
Nummer uitspraak: 109206
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Tijdens de verblijfsduur van de leerling op het opdc, wordt zijn ontwikkelingsperspectief (opp) bijgesteld. Daarbij verandert de uitstroombestemming van havo naar mavo. De ouders van de leerling zijn het hier niet mee eens. Zij vinden dat de ondersteuningsbehoefte van hun zoon op ieder schoolniveau begeleiding zal vragen en dat mavo niet passend is gezien het IQ van hun zoon. De ouders vinden dat hun zoon beter havo kan doen op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De leerling heeft ADHD en moeite met het plannen van huiswerk en het voltooien van leerwerk. Daarnaast turnt de leerling op hoog niveau, waarvoor hij frequent moet trainen. De leerling heeft het havo al eens gedoubleerd en voldoet niet aan de bevorderingsnormen om over te gaan naar een hogere klas van het havo. De school kan de begeleiding bieden die de leerling nodig heeft en heeft onderbouwd waarom een vso-school op dit moment niet passend is.