Datum uitspraak: 13-07-2020
Nummer uitspraak: 109114
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling volgt sinds januari 2019 op de school vmbo basis en kader (vmbo-bk). In januari 2019 heeft de school bij aanvang een ontwikkelingsperspectief (opp) voor de leerling opgesteld. In oktober 2019 is de uitstroombestemming gewijzigd naar voortgezet speciaal onderwijs (vso). Moeder meent dat bij aanvang op de school geen opp opgesteld had moeten worden. Zij legt het geschil aan de GPO voor. 

Advies van de Commissie
Het ontvankelijk deel van het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Het opp is 29 januari 2019 vastgesteld. Het geschil daarover is niet binnen zes weken ingediend en de termijnoverschrijding is niet verschoonbaar. Daarom is dit deel van het geschil niet-ontvankelijk. 
In het opp is op 15 oktober 2019 de uitstroombestemming gewijzigd. De termijnoverschrijding is op dit onderdeel wel verschoonbaar. De school kan de leerling niet de ondersteuning bieden die hij nodig heeft en heeft onderbouwd waarom een vso-school meer passend voor de leerling is. De wijziging van de uitstroombestemming is daarom redelijk.