Datum uitspraak: 13-07-2018
Nummer uitspraak: 108241
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Voor de leerling is een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs afgegeven; hij is in groep 8 thuiszittend. Zijn ouder wil hem inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs. Deze school laat de leerling niet toe omdat zij niet een passende plek kan bieden.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. De Commissie adviseert verder overleg tussen partijen over benodigde informatie om tot een afgewogen beslissing te komen. 

Toelichting
De school meende dat het om verkennende gesprekken ging en dat het eigenlijk niet een aanmelding betrof. Toch is gehandeld alsof het een aanmelding was. Later heeft de school aangegeven dat zij vol zat, maar dit is meegedeeld toen de leerling al was afgewezen.
Gebleken is dat de school niet alle benodigde informatie heeft gekregen. Zo is er geen schooladvies en heeft de ouder door school gevraagde gegevens niet verstrekt. De wet biedt dan de mogelijkheid de aanvraag op te schorten. Dit had school moeten doen. Ook is nagelaten te overleggen over een andere passende school.