Datum uitspraak: 05-07-2018
Nummer uitspraak: 108220
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling is aangemeld bij een reguliere school. Er is een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs afgegeven. De school weigert de leerling toe te laten, omdat de school het komende schooljaar geen groep 8 heeft en de leerling voor alle vakgebieden individueel lesaanbod nodig heeft.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De school heeft de leerling eerder geweigerd. Daarover heeft de Commissie geadviseerd nader onderzoek te doen naar de ondersteuningsbehoefte van de school en de mogelijkheden van de school. Van vooringenomenheid bij het nieuwe besluit, is niet gebleken. Het besluit is gebaseerd op uitgebreid onderzoek en er is een andere school bereid gevonden de leerling toe te laten.