Datum uitspraak: 23-04-2019
Nummer uitspraak: 108622
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een so-school cluster 3 weigert een leerling met een tlv cluster 3. De school is niet specifiek toegerust voor onderwijs aan kinderen met gedragsproblematiek in het autistisch spectrum.
Door de school zijn andere passende scholen voorgesteld, maar daar kan de leerling vanwege vol-problematiek niet daadwerkelijk geplaatst worden.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De school heeft op goede gronden de inschrijving geweigerd door de discrepantie tussen de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het schoolprofiel. Maar de school heeft  geen andere school gevonden waar daadwerkelijk plek is voor de leerling. Daardoor is de zorgplicht onvoldoende ingevuld en is het verzoek gegrond.