Datum uitspraak: 05-03-2018
Nummer uitspraak: 108026
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling zit in het speciaal onderwijs in afwachting van een onderzoek naar zijn onderwijsbehoeften. De moeder heeft het kind cognitief laten onderzoeken. Nadat er na 10 maanden nog geen (uitslag van een) onderzoek naar de onderwijsbehoeften door de school was, heeft de moeder het kind aangemeld op een reguliere basisschool. Deze school heeft besloten de leerling niet toe te laten, omdat zij niet kon voorzien in de ondersteuningsbehoefte.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De school van aanmelding heeft geen contact opgenomen met de huidige school om zicht te krijgen op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Ook heeft de school niet met de moeder overlegd over een passende onderwijsplek voor haar zoon. Daarmee heeft het schoolbestuur onvoldoende invulling gegeven aan zijn onderzoeksplicht en aan zijn overlegplicht.