Datum uitspraak: 28-01-2019
Nummer uitspraak: 108482
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling is in 2016 van school verwijderd en zit sindsdien thuis. Ouders informeren bij een nieuwe school of daar plaats is voor hun zoon. Zij maken uit dat gesprek met de school op dat hun zoon niet wordt toegelaten en dienen daarover een geschil in bij de Commissie.

Advies van de Commissie
Het verzoek is niet-ontvankelijk.

Toelichting
Door de ontvangst van het verzoekschrift begreep de school dat de ouders hun zoon daadwerkelijk wilden aanmelden. Die aanmelding is vervolgens in behandeling genomen. Omdat de leerling een lange periode heeft thuisgezeten, gaat de school er vanuit dat bij hem sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte. De school wil dit onderzoeken en daartoe de leerling tijdelijk, ter observatie, op een sbo-school plaatsen. De Commissie beveelt verzoekers aan hierin mee te gaan.