Datum uitspraak: 24-04-2019
Nummer uitspraak: 108642
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling met het syndroom van Down wordt na een tussenstap op het Praktijkonderwijs aangemeld bij het voortgezet speciaal onderwijs. De vso-school mocht van de moeder geen informatie opvragen bij de Praktijkschool. Daarop laat de vso-school de leerling niet toe..

Oordeel van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Het besluit is voorbarig geweest omdat er nog verschillende mogelijkheden waren om tot een meer complete afweging te komen. De tlv-vso en de deskundigenverklaringen waren niet bij de afweging meegenomen. Ook resteerde nog een gesprek met de directeur van de basisschool. Verweerder had de leerling een observatieplek kunnen bieden of de leerling tijdelijk kunnen inschrijven tot het definitief besluit over de toelating.