Datum uitspraak: 16-11-2020
Nummer uitspraak: 109455
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling van zes jaar heeft nog nooit onderwijs gevolgd. Basisscholen laten hem niet toe vanwege achterstand in de taalontwikkeling. Het Audiologisch Centrum (AC) van de instelling heeft de leerling onderzocht en gediagnosticeerd met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Daarbij is het advies gegeven om de leerling bij cluster 2-onderwijs aan te melden. Ouders dienen een aanvraag in. De CvO behandelt de aanvraag van ouders niet, omdat bepaalde gegevens ontbreken. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Het AC heeft geadviseerd om de leerling bij cluster 2-onderwijs aan te melden. Doordat de leerling nooit op een school heeft gezeten, is niet duidelijk hoe hij in een schoolse setting functioneert. Hiervoor zal hij onderwijs moeten volgen. Ook kan dan de ondersteuningsbehoefte verder in kaart gebracht worden. Het is in dit geval niet redelijk om de leerling op een andere school dan cluster 2 te plaatsen om zo aanvullende gegevens te vergaren. Het is mogelijk dat later blijkt dat een andere onderwijssetting meer passend is, maar dit weegt niet op tegen het feit dat hij thuiszit, nooit onderwijs heeft gehad en niet geobserveerd kon worden.