Datum uitspraak: 24-07-2020
Nummer uitspraak: 109268
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De Commissie van Onderzoek (CvO) van een cluster 2 instelling weigert de toelating van een leerling en kent ook geen onderwijsarrangement toe voor ondersteuning aan de leerling vanuit cluster 2. Volgens de instelling zijn de gedragsproblemen van de leerling voorliggend aan de spraaktaalproblemen. De moeder van de leerling is het hier niet mee eens en vindt dat haar zoon passende ondersteuning moet krijgen voor zijn spraaktaalproblemen.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De CvO van de instelling heeft de leerling geweigerd op grond van onderzoeken van het Audiologisch Centrum, waaruit volgde dat de leerling niet toelaatbaar was voor cluster 2 onderwijs. Het Audiologisch Centrum heeft geen onderzoek gedaan naar de spraaktaalproblemen, terwijl verschillende professionals, waaronder de cluster 2 instelling zelf, hebben gewezen op de noodzaak van cluster 2 onderwijs voor de leerling. Verder onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling is noodzakelijk. Een CvO moet eerst alle relevante informatie verzamelen voordat zij een besluit neemt over de toelaatbaarheid van een leerling of toekenning van een arrangement.