Datum uitspraak: 20-07-2021
Nummer uitspraak: 2021004984
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een reguliere basisschool weigert de toelating van een vierjarige leerling op grond van een VVE-verklaring van de peuterspeelzaal. Volgens de school is het speciaal basisonderwijs passend voor de leerling. De moeder van de leerling is het hier niet mee eens en legt het geschil voor aan de Commissie.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De school had zich na de aanmelding van de leerling moeten inspannen om een zo actueel en volledig mogelijk beeld van de leerling te krijgen voordat de school tot het besluit kwam de leerling niet toe te laten. De school heeft de leerling geweigerd op basis van de VVE-verklaring en de huidige ontwikkeling van de leerling onvoldoende in overweging genomen. Ook heeft de school het samenwerkingsverband niet betrokken bij eventuele extra hulp binnen de school.