Datum uitspraak: 08-07-2021
Nummer uitspraak: 2021009043
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De school weigert de toelating van de leerling, omdat zij de ondersteuning die de leerling nodig heeft niet kunnen bieden. De leerling heeft adhd en krijgt op zijn huidige school extra ondersteuning op het gebied van rekenen. Ouders stellen dat de school hun zoon kan toelaten en vinden dat er sprake is van discriminatie vanwege de ondersteuningsbehoefte. Kort voor de hoorzitting vindt een gesprek plaats waarin de school toezegt om de leerling met ingang van het nieuwe schooljaar toe te laten.

Advies van de Commissie
Het verzoek is niet-ontvankelijk

Toelichting
Nu de leerling alsnog wordt toegelaten tot de school is geen sprake meer van een weigering toelating. Het is wel van belang dat partijen met elkaar in gesprek gaan over de benodigde ondersteuning van de leerling. De Commissie is niet bevoegd om zich uit te spreken over de klachten die de ouders hebben over de procedure en hun vrees voor discriminatie van hun zoon.