Datum uitspraak: 12-05-2021
Nummer uitspraak: 2021002344
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling is van de basisschool verwijderd. Voor de leerling is een
toelaatbaarheidsverklaring afgegeven en hij wordt ingeschreven op een school voor speciaal onderwijs cluster 4. Daar kan de leerling niet meteen in de klas zitten omdat onderzoek naar zijn ondersteuningsbehoefte nodig is. Wel krijgt hij begeleiding van de school.

Uitspraak Commissie
Het verzoek is niet-ontvankelijk.

Toelichting
De leerling is ingeschreven en daarmee toegelaten tot de school. Wel zijn er reële
belemmeringen die het voor hem nog niet mogelijk maken deel te nemen aan het onderwijs. De school moet hierop inzetten. Het is van belang dat de regie in de terugkeer van de leerling naar de klas actief door de school wordt gevoerd.