Datum uitspraak: 09-06-2020
Nummer uitspraak: 109182
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De Commissie van Onderzoek heeft geen arrangement afgegeven omdat er bij de leerling van vier jaar nog geen taalontwikkelingsstoornis (TOS) is vastgesteld en er wel een diagnose ASS is. Volgens de Commissie van Onderzoek is de ASS voorliggend.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Er kon nog geen diagnose TOS worden vastgesteld, omdat er nog geen tweede testmoment voor logopedie was geweest en het op twee-en-een-halfjarige leeftijd niet was gelukt het ontwikkelingsniveau van de jongen vast te stellen.  De trajectbegeleider van de cluster 2-instelling had een (tijdelijke) plaatsing geadviseerd. Onder die omstandigheden had de Commissie van Onderzoek een meer sturende en initiërende rol moeten nemen om alsnog duidelijkheid te krijgen over de precieze ondersteuningsbehoefte van de jongen.