Datum uitspraak: 17-05-2021
Nummer uitspraak: 2021002047
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling wordt aangemeld en ingeschreven op de school, maar niet fysiek toegelaten. Aanvankelijk meldt de school de leerling te verwijderen en uit te schrijven, omdat zij meent niet in de ondersteuningsbehoefte van de leerling te kunnen voorzien. Vervolgens maken moeder en de school de afspraak dat de leerling tijdelijk ter observatie onderwijs op een andere school binnen hetzelfde schoolbestuur gaat volgen om de ondersteuningsbehoefte nader te onderzoeken.

Advies van de Commissie
Het verzoek is niet-ontvankelijk.

Toelichting
Omdat school en moeder afspraken hebben gemaakt over de (tijdelijke) observatie, waarbij de leerling blijft ingeschreven op de school, is er geen sprake van weigering toelating van de leerling. Als uit de observatie blijkt dat de school in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, zal de school passend onderwijs kunnen en willen bieden. Het is dan ook niet uitgesloten dat de leerling terugkeert op de school.