Datum uitspraak: 20-08-2014
Nummer uitspraak: 106219
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer is een periode met ziekteverlof geweest. Partijen verschillen van mening over de vraag op hoeveel dagen hij recht heeft op compensatie van niet genoten vakantieverlof wegens samenloop met ziekteverlof. Artikel F-16 lid 2 cao bve bepaalt dat de vakantie dertig dagen per jaar bedraagt. Verder is aangegeven dat de christelijke en algemeen erkende feestdagen hier niet bij inbegrepen zijn. In artikel F-17 lid 2 cao bve is bepaald dat de werkgever het verleende vakantieverlof tot ten hoogste 23 dagen intrekt in geval van samenloop van vakantieverlof met ziekteverlof. Die vakantiedagen mag de werknemer dan opnemen in een andere onderwijsvrije periode. Uit deze bepalingen, in onderlinge samenhang beschouwd, volgt dat feestdagen niet worden gecompenseerd. Voorts is gebleken dat de werkgever de feitelijke dertig dagen vakantieverlof aan het begin van ieder schooljaar vaststelt. Dit zijn aangewezen dagen. Buiten deze verlofdagen heeft de werknemer bij de werkgever een aantal roostervrije weken. De dagen in de roostervrije weken die niet vakantiedagen zijn, worden bij de werkgever "overige vrije dagen" genoemd. In de cao bve is geen aanknopingspunt te vinden voor de stelling van de werknemer dat ook voor deze dagen geldt dat bij samenloop met ziekteverlof er recht op compensatie van de niet genoten vrije dagen bestaat. De werkgever heeft artikel F-17 lid 2 cao bve juist toegepast.

Trefwoorden: