Datum uitspraak: 18-12-2014
Nummer uitspraak: 106403
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer heeft meegedaan aan een landelijke stakingsdag en wordt door de werkgever op zijn loon gekort voor deze dag. De werknemer stelt dat hij niet nu al gekort kan worden, maar eventueel pas aan het eind van het cursusjaar als blijkt of hij al dan niet aan zijn jaartaak heeft voldaan. Op de instelling is afgesproken dat de werknemers op alle werkdagen aanwezig zijn. Dit betekent dat de werknemers niet volledig vrij zijn om te bepalen wanneer zij de 1659 uur van hun jaartaak invullen. De werknemer komt niet de vrijheid toe om naar eigen inzicht op werkdagen weg te blijven. Voorts is niet gebleken dat de werknemer afspraken binnen zijn werkeenheid heeft gemaakt over het op een ander tijdstip invullen van de gemiste werkzaamheden, noch is gebleken van daadwerkelijke compensatie van deze uren op enige andere wijze. De werkgever heeft door op het loon van de werknemer 8 stakingsuren in te houden geen onjuiste toepassing gegeven aan artikel F-1 juncto artikel F-5 cao bve.

Trefwoorden: