Datum uitspraak: 17-10-2013
Nummer uitspraak: 105867
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het zwangerschaps- en bevallingsverlof van werkneemster valt volledig samen met de zomervakantie. Zij verzoekt de werkgever om compensatie van niet genoten vakantiedagen. De werkgever wijst dit verzoek af. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de cao po en de cao vo voorziet de cao bve niet in een concrete bepaling ten aanzien van de situatie waarin een periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof samenvalt met de verlofperiode van de zomervakantie. De werkgever mag van zijn werknemers verlangen dat zij hun vakantiedagen zo veel mogelijk in de schoolvakanties opnemen. Slechts indien de werknemer aannemelijk maakt dat dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld indien tijdens deze periodes sprake is van opgedragen onderwijstaken, kan dit uitgangspunt uitzondering lijden. Werkneemster heeft desgevraagd niet kunnen aangeven waarom zij niet in de gelegenheid zou zijn om de overgebleven vakantiedagen voor het einde van de wettelijke vervaltermijnen op te nemen in onderwijsvrije periodes. Aldus is niet aannemelijk geworden dat sprake is van omstandigheden die een uitzondering op het genoemde uitgangspunt rechtvaardigen. De werkgever heeft de in het geding zijnde bepalingen van de cao bve niet onjuist toegepast.

Trefwoorden: