Datum uitspraak: 03-07-2013
Nummer uitspraak: 105733
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer is blijkens het formulier Beoordelingsgesprek d.d. 14 januari 2013 op vijf competenties beoordeeld op niveau 2 en op twee competenties op niveau 3. De Commissie heeft in eerdere geschillen geconcludeerd dat artikel I-12b lid 2 cao bve geen aanleiding geeft voor een andere wijze van beoordeling van het functioneren dan met toepassing van de op artikel E-4 van de cao bve gebaseerde beoordelingsprocedure. De werkgever heeft te kennen gegeven dat een werknemer volgens zijn beoordelingssystematiek voldoende functioneert indien hij op twee competenties een drie scoort. Er is dan naar zijn zeggen geen noodzaak om "in actie te komen". Door in het kader van de toekenning van de bindingstoelage te concluderen dat een werknemer niet voldoende functioneert indien hij op twee competenties een drie scoort, hanteert de werkgever een andere en daarmee niet deugdelijke wijze van beoordeling van het functioneren dan met toepassing van de op artikel E-4 van de cao bve gebaseerde beoordelingswijze. De werkgever heeft onder deze omstandigheden het totale functioneren van de werknemer, gezien de door hem gehanteerde wijze van beoordelen, niet als onvoldoende mogen aanmerken. De werkgever heeft artikel I-12b lid 2 cao bve niet juist toegepast.

Trefwoorden: