Datum uitspraak: 16-07-2012
Nummer uitspraak: 105199
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkneemster heeft te veel salaris ontvangen. De werkgever heeft besloten dit salaris in te houden. De werkneemster voert aan dat zij niet kon weten dat zij te veel ontving en dat daarom de terugvordering niet redelijk is.
De werkgever is met zijn besluit tot terugvordering binnen de werking van artikel I-22 CAO BVE gebleven. In zoverre is er geen sprake van onjuiste toepassing van de CAO BVE. De Commissie is niet bevoegd om te oordelen over de vraag of de werkgever in redelijkheid heeft kunnen besluiten tot volledige terugvordering van het teveel betaalde, omdat dit niet de toepassing van de CAO BVE betreft.
Voor een behandeling van het geschil op grond van artikel N-7 CAO is geen aanleiding, omdat de werkgever desgevraagd door de Commissie aangegeven heeft niet akkoord te gaan met behandeling van het geschil op grond van artikel N-7.

Trefwoorden: