Datum uitspraak: 04-11-2013
Nummer uitspraak: 105811
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Om in aanmerking te kunnen komen voor een jubileumgratificatie dient aan twee voorwaarden voldaan te zijn. De werknemer diende op 31 juli 1996 in dienst van een onderwijsinstelling te zijn waardoor de voorafgaande dienstjaren bij overheidsinstellingen meetellen als diensttijd als bedoeld in artikel H-75 cao bve en er dient na 31 juli 1996 een onafgebroken dienstverband te zijn geweest met een onderwijsinstelling als bedoeld in artikel H-75 cao bve. De Commissie kan in het midden laten of de werknemer op 31 juli 1996 in dienst was bij een onderwijsinstelling omdat onvoldoende is komen vast te staan dat hij voldoet aan de tweede voorwaarde om in aanmerking te komen voor een jubileumgratificatie. De werkgever heeft aldus geen onjuiste toepassing gegeven aan de artikelen H-74 en H-75 cao bve.

Trefwoorden: