Datum uitspraak: 13-05-2013
Nummer uitspraak: 105641
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkgever biedt in het Sociaal Plan werknemers de mogelijkheid eerder uit te treden waarbij hij gemiste pensioenopbouw compenseert. De werknemer maakt hiervan gebruik, maar hij heeft nog veel verlof en neemt dat eerst op. Hierdoor gaat hij op een later tijdstip met ontslag dan andere collega's. Hij meent aanspraak te kunnen maken op de compensatie die de collega's ook krijgen ook voor de periode dat hij met verlof is. Over de verlofuren is de werknemer volledig bezoldigd en er vindt derhalve ook gewone volledige pensioenopbouw plaats. Daarom is er geen noodzaak tot compensatie van gemiste pensioenopbouw. Dat collega's hun resterende verlofuren laten uitbetalen om eerder met ontslag te gaan en daarmee vanaf een eerder tijdstip aanspraak maken op compensatie van pensioenopbouw maakt dit, daargelaten dat deze werknemers op die wijze niet in een gunstiger financiële positie dan de werknemer komen, niet anders. Het stond de werknemer immers vrij ook op deze wijze te handelen. De werkgever heeft geen onjuiste toepassing gegeven aan het Sociaal Plan.

Trefwoorden: