Datum uitspraak: 12-11-2013
Nummer uitspraak: 105955
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Verzoekster heeft een verzoek tot ontslag volgens de vertrekregeling Sociaal Plan ingediend. De werkgever heeft het verzoek ingewilligd maar het daarbij behorende verzoek om een vertrekpremie afgewezen. De werkgever heeft na vaststelling van het Sociaal Plan nadere voorwaarden gesteld. Het Sociaal Plan biedt echter geen enkele grond voor de handelwijze van de werkgever. Daarin is namelijk niet als (extra) voorwaarde opgenomen dat een werknemer in een specifieke regio of in een specifieke functie werkzaam dient te zijn, noch dat de boventalligheid louter het gevolg van de onderhavige reorganisatie dient te zijn, om in aanmerking te kunnen komen voor faciliteiten uit het Sociaal Plan. Omdat het vertrek van verzoekster een bijdrage heeft geleverd aan het oplossen van de formatieproblematiek en zij haar ontslagaanvraag tijdig heeft ingediend, heeft zij aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vertrekpremie voldaan. De werkgever heeft geen juiste toepassing aan het Sociaal Plan gegeven.

Trefwoorden: