Datum uitspraak: 09-12-2013
Nummer uitspraak: 105821
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De bindingstoelage voor de werknemers met een LB functie gaat pas in 2014 in. Dit vindt zijn oorzaak in een extra salarisverhoging die de werknemers met een LB functie in 2009 hebben gehad. De werknemer heeft deze extra verhoging niet gehad omdat hij al in een hogere salarisschaal zat. Artikel I-12b lid 1 cao bve biedt geen aanknopingspunt voor het toekennen van een bindingstoelage om de door de werknemer genoemde reden. Door op dit moment geen bindingstoelage aan de werknemer te verstrekken heeft de werkgever genoemd artikel niet onjuist toegepast. Voor zover de werknemer niet zozeer de toepassing van artikel I-12b cao bve ter discussie stelt maar hij de vraag voorlegt of de werkgever in redelijkheid tot toepassing van genoemd artikel heeft kunnen overgaan, zonder een uitzondering voor hem te maken, geldt dat tekst noch strekking van het artikel in de cao bve ruimte laat voor toepassing van het beginsel van redelijkheid en billijkheid. De werkgever heeft artikel I-12b lid 1 cao bve ten opzichte van de werknemer niet onjuist toegepast.

Trefwoorden: