Datum uitspraak: 26-03-2012
Nummer uitspraak: 105247
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is het niet eens met de afrekening van het door hem opgebouwde tegoed ingevolge de VAA-regeling per eind juli 2006 omdat de door de werkgever gehanteerde formule per saldo veel minder oplevert dan het uurloon waarvoor hij heeft gewerkt. Werknemer erkent dat de werkgever de uitbetaling conform de in de CAO BVE opgenomen voorschriften heeft verricht. Gebleken is dat de werknemer de keuze heeft gemaakt voor uitbetaling van het opgebouwde verlof terwijl hij op dat moment, als uitvoerder van de regeling, reeds wist dat de uitbetaling in zijn ogen voor hem mogelijk onredelijk zou uitpakken. Daarbij komt nog dat de werkgever niet er toe is gehouden om in positieve zin van de CAO BVE af te wijken. Overigens is ook niet gebleken dat werknemer daar destijds om heeft verzocht. Omdat vastgesteld kan worden dat de werkgever zich bij de uitbetaling van het opgebouwde verlof aan de bepalingen uit de CAO BVE heeft gehouden, is geen onjuiste toepassing aan de CAO BVE gegeven.

Trefwoorden: