Datum uitspraak: 21-11-2017
Nummer uitspraak: 107890
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school stelt dat zij handelingsverlegen is bij de begeleiding van een leerling die bekend is met ADHD en PDD-NOS. Om een tijdelijk arrangement aan te vragen bij het samenwerkingsverband stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Er vindt wel regelmatig overleg plaats met de ouders, maar niet specifiek over de vaststelling van het ontwikkelingsperspectief.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Ook een ontwikkelingsperspectief dat dient om een arrangement aan te vragen is een ontwikkelingsperspectief in de zin van de wet. Dus moet daarover op overeenstemming gericht overleg met de ouders worden gevoerd voordat de school het plan vaststelt. Dit is niet gebeurd. Verder blijkt uit het plan onvoldoende welke ondersteuningsbehoefte de leerling heeft en welke onderwijsmiddelen de school heeft ingezet.