Datum uitspraak: 12-12-2018
Nummer uitspraak: 108469
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling moet de school verlaten vanwege leerprestaties en omdat hij en zijn ouders niet meewerken aan passende ondersteuning voor de leerling. De ouders schrijven de leerling niet elders in. Na de zomervakantie schakelt de school de leerplichtambtenaar en het samenwerkingsverband in en wacht verder af. De vader van de leerling vraagt de Commissie om advies over het fictief verwijderingsbesluit.

Advies van de Commissie
Het verzoek is om formele redenen gegrond.

Toelichting
Zolang de leerling ingeschreven staat op de school moet de school vanwege de zorgplicht aan de leerling een vorm van onderwijs aanbieden. Het schoolbestuur had duidelijkheid moeten scheppen door de verwijderingsprocedure op te starten. Hangende die procedure had de school de leerling kunnen schorsen, de ouders en de leerling moeten horen en had de school moeten overleggen met de onderwijsinspectie. Dit is nagelaten waardoor het verzoek gegrond is. Op inhoudelijke gronden volgt de Commissie de gekozen lijn van het schoolbestuur.