Datum uitspraak: 19-11-2018
Nummer uitspraak: 108410
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling moet van het categoraal gymnasium af als hij opnieuw niet voldoet aan de bevorderingsnorm. Zijn moeder vindt dat hij door school onvoldoende is begeleid en legt de kwestie voor aan de Commissie.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De school heeft tijdig ingezet op begeleiding van de leerling en daarbij meermaals aangedrongen op onderzoek en observatie. De ouders hebben deze voorstellen steeds afgewezen. Een Daltonschool is bereid de leerling in te schrijven. Het standpunt, dat deze school ongeschikt is vanwege het aantal uren dat daar zelfstandig moet worden gewerkt, deelt de Commissie niet. Over die omvang kan met de school afstemming plaatsvinden. Bovendien moet nog gaan blijken welke ondersteuningsbehoefte de leerling werkelijk heeft. De Commissie beveelt aan dat moeder medewerking verleent aan onderzoek dat voor het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte nodig is.