Datum uitspraak: 30-11-2021
Nummer uitspraak: 2021018416
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling volgt onderwijs op een particuliere school, een zogeheten B3-school. Deze school wordt niet door de overheid bekostigd. Om verblijf op de school te laten gelden als vervulling van de leerplicht, heeft de leerplichtambtenaar de school aangemerkt als een school in de zin van artikel 1, onderdeel b, onder 3 van de Leerplichtwet 1969. Voor het volgen van het onderwijs op de school hebben ouders en de school een overeenkomst gesloten. De school heeft besloten de overeenkomst op te zeggen en de leerling uit te schrijven. Moeder legt het geschil aan de Commissie voor.

Beslissing van de Voorzitter
De Commissie is kennelijk onbevoegd tot behandeling van het verzoek.

Toelichting
De school wordt niet bekostigd door de overheid. Hierdoor valt de school ook niet onder de ondersteuningsstructuur die het passend onderwijs biedt en de toepasselijke wettelijke eisen, waaronder de toegang tot de Commissie.