Datum uitspraak: 06-08-2018
Nummer uitspraak: 108250
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school laat een kleuter niet meer toe en zoekt voor hem andere onderwijsoplossingen. De ouders vragen de GPO om een oordeel.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Alhoewel er geen (voorgenomen) besluit tot verwijdering is genomen, is er sprake van een situatie die overeenkomt met verwijdering doordat de leerling al maanden thuis zit. De Commissie is daarom bevoegd om het verzoek in behandeling te nemen.

Het staat vast dat de leerling medeleerlingen pijn doet en dingen kapot maakt. De school heeft van alles gedaan om het gedrag in positieve zin te veranderen maar dat is niet gelukt. In het groeidocument zijn de belemmerende en bevorderende factoren opgenomen. De school heeft over de inhoud van dit document geen overeenstemming bereikt met de ouders. Maar de school is wel steeds in gesprek gebleven met de ouders, op zoek naar een passende oplossing. De ouders hebben de oplossingen die de school en het samenwerkingsverband hebben voorgesteld afgewezen. 

Het besluit is redelijk. Een leerling niet meer toelaten tot de basisschool is slechts een korte periode toegestaan. Die periode is verstreken zodat tot verwijdering of toelating besloten moet worden.